Економіка | Загальний огляд
Загальний огляд

Інформація

щодо виконання показників

Програми соціального і економічного розвитку

Шевченківського району за січень – червень 2017 року

 

Площа – 97,74 тис. га (3,1 % від території області), 85,697 тис. га – сільгоспугіддя (3,5 % від площ сільськогосподарських угідь області), з них ріллі – 69,562 тис. га.

 

Кількість населених пунктів – 60, в т.ч. 1 селище міського типу (смт. Шевченкове) та 59 сільських населених пунктів. За адміністративним поділом територія району розподілена на 15 сільських рад та селищну раду.

 

Населення – 20,364 тис. осіб, в т.ч. населення селища міського типу – 6,853 тис. осіб, сільського – 13,511 тис. осіб.

Зміни у віковій структурі населення характеризуються його постарінням. За січень-травень місяць в районі народилося 73 дітей і померло 156 осіб.

Трудові ресурси - 12,927 тис. осіб, рівень безробіття - 4,17 %.

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

 

Ринок праці, зайнятість населення

Чисельність безробітних громадян, які перебували на обліку в районному центрі зайнятості з початку 2017 року становить 1083чол., в тому числі жінки – 420 осіб, молодь до 35 років - 354 особи та інваліди – 10 осіб.

Працевлаштовано за січень – червень 2017 року 811 осіб, що становить 71,8% до доведеного завдання на 2017 рік (1130 осіб).

З метою виявлення та легалізації робочих місць, забезпечення соціальної захищеності найманих працівників та запобігання поширенню проявів “тіньової зайнятості” в районі працює комісія з легалізації робочих місць. За січень – червень 2017 року проведено 6 засідань комісії, охоплено моніторингом діяльності 7 суб’єктів господарювання - фізичних осіб з питань легальної зайнятості, виплати заробітної плати в «конвертах», крім цього проведена інформаційно-роз’яснювальна робота серед 73 суб’єктів господарювання району щодо необхідності виконання вимог трудового законодавства щодо переваг офіційної зайнятості.

Районним центром зайнятості організовано та проведено 2 семінари та 1 нараду з роботодавцями на тему “Легалізація робочих місць – соціальний захист Ваших працівників”, на яких були присутні 22 представника роботодавців та 12 семінарів для безробітних на тему “Легалізація робочих місць – Ваш соціальний захист”, в яких взяли участь 146 безробітних осіб. На семінарах розглядалися питання переваг офіційної зайнятості, легалізації робочих місць та доходів.

За січень – червень 2017 року на громадські та інші роботи тимчасового характеру залучено 347 осіб, що становить 63,7% до доведеного завдання на 2017 рік (545осіб). Станом на 01.07.2017 року із місцевих бюджетів, відповідно до прийнятих рішень, виділено кошти в сумі 260,3 тис. грн. на фінансування громадських та інших робіт тимчасового характеру та використано 177,3 тис. грн.

З метою сприяння професійній підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів протягом січня – червня 2017 року професійним навчанням та підвищенням кваліфікації охоплено 250 осіб, що становить 84,2% річного завдання Програми зайнятості населення Шевченківського району на період до 2017 року (297 осіб).

Відповідно до інформації, наданої Куп’янським об’єднаним УПФУ Харківської області за звітними даними платників податків у січні - травні 2017 року в районі створено 37 нових робочих місць.

Крім цього, відповідно до інформації державного реєстратора сектору державної реєстрації відділу економічного розвитку і торгівлі Шевченківської райдержадміністрації, протягом січня - червня 2017 року на території району зареєстровано 40 фізичних осіб - підприємців.

 

Соціальне забезпечення

 

З метою удосконалення стилів та методів роз’яснювальної роботи по залученню окремих категорій громадян до державної програми соціального захисту, спеціалісти управління постійно надають громадянам і представникам підприємств, установ і організацій роз’яснення з питань призначення та виплати всіх видів соціальної допомоги, пільг та компенсацій, при потребі надають їм допомогу в одержанні необхідних документів, довідок тощо від підприємств, установ і організацій та контролюють своєчасність їх подання; виявляють додаткову кількість осіб чи сімей, котрі можуть за діючим законодавством бути користувачами державних послуг з соціального захисту.

Протягом січня – червня 2017 року управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації проведена наступна робота:

- з метою впровадження та удосконалення Єдиної технології прийому громадян в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації діє Єдина приймальня, в якій кожен громадянин може отримати кваліфіковану консультацію з питань надання усіх видів соціальної допомоги. Протягом січня – червня 2017 року до Приймальні звернулося 7097 сімей, за аналогічний період минулого року звернулося 4769 сімей;

- до державної програми соціального захисту протягом січня – червня 2017 року управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації залучено 1466 одержувача різних видів допомог, які потребують соціального захисту, та яким надано державну допомогу на загальну суму 12984,6 тис. грн., що на 1108,1 тис. грн., або на 9,1% більше ніж за аналогічний період 2016 року. Слід також відзначити, що в порівнянні з 2016 роком кількість одержувачів різних видів допомог за січень – червень 2017 року зменшилася на 6,6% (із 1570 осіб до 1466 осіб).

Однією з основних складових соціального захисту сімей з низькими доходами є Програма житлових субсидій. Впродовж січня – червня 2017 року субсидія призначена 1874 сім’ям, що в 2,2 рази більше, ніж за аналогічний період 2016 року (850 сімей). Станом на 01.07.2017 року субсидіями користується 4164 сім’ї. Профінансовано субсидій за січень – березень 2017 року на загальну суму 27818,0 тис. грн., що на 10769,4 тис. грн. більше, ніж за відповідний період 2016 року (за січень – червень 2016 року профінансовано – 17048,6 тис. грн.).

Всі малозабезпечені сім’ї мають право на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. За січень – червень 2017 року призначено державної соціальної допомоги 125 малозабезпеченим сім'ям, на загальну суму 1493,9 тис. грн., при середньому розмірі цієї допомоги 1798 грн. За аналогічний період 2016 року допомогу було призначено 118 сім’ям при середньому розмірі допомоги 2573 грн.

Грошову компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям –інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують догляду відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 року №558 за січень – червень 2017 року отримали 24 особи на загальну суму 23,0 тис.грн.

З метою забезпечення фінансової підтримки громадських організацій району для їх стабільного функціонування з районного бюджету виділено коштів на суму 15,0 тис. грн., а саме: Шевченківське районне товариство ветеранів України - 5,0 тис.грн., районне товариство ветеранів Афганістану /воїнів інтернаціоналістів/ - 5,0 тис.грн та Шевченківське районне товариство «Союз Чорнобиль України» - 5,0тис.грн. Станом на 01.07.2017 року виділені кошти профінансовано в повному обсязі.

Рішенням ХI сесії VII скликання Шевченківської районної ради від 06.01.2017 року відповідно до програми соціально-економічного розвитку на 2017 рік за рахунок коштів сільських та селищної рад на компенсаційні виплати на пільгових проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян передбачено кошти в сумі 595,9 тис грн.. Станом на 01.07.2017 року ФОП Капленко О.В., згідно укладеного договору та наданих розрахунків, відшкодовано витрати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян в сумі 174,5 тис. грн.

Рішенням Х1 сесії VII скликання Шевченківської районної ради від 06.01.2017 року відповідно до програми соціально-економічного розвитку за рахунок коштів сільських та селищної рад на компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2017 рік передбачено кошти в сумі 118,3 тис. грн. Станом на 01.07.2017 року, згідно укладеного договору та наданих розрахунків, відшкодовано витрати за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян в сумі 93,9 тис. грн.

Рішенням Х1 сесії VII скликання Шевченківської районної ради від 06.01.2017 року відповідно до програми соціально-економічного розвитку на 2017 рік за рахунок коштів сільських та селищної рад на надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку на 2017 рік передбачено кошти в сумі 96,1 тис.грн. Станом на 01.07.2017 року, згідно укладеного договору та наданих розрахунків, відшкодовано пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку в сумі 18,9 тис. грн.

 

Грошові доходи та заробітна плата

 

Однією з основних складових реальних грошових доходів населення нашого району та привабливості робочих місць є заробітна плата.

Щомісячно здійснюється аналіз рівня заробітної плати, стану зайнятості населення, використання трудових ресурсів. Здійснюється контроль за своєчасним впровадженням мінімальних гарантій, згідно законодавства на підприємствах, в установах та організаціях району. Крім цього, роботодавці, у яких наймані працівники отримують заробітну плату нижче мінімальної або нижче середньогалузевої за даними звітів платників податків, заслуховуються на засіданнях районної комісії з легалізації робочих місць, де їм рекомендується вишукати можливості щодо забезпечення повною зайнятістю найманих працівників та підвищення середньомісячної заробітної плати до мінімального та середньогалузевого рівнів. Всього протягом січня – червня 2017 року на засіданнях районної комісії було заслухано 33 роботодавця із вищезазначених питань.

Середньомісячний розмір заробітної плати штатного працівника по району за січень – березень 2017 року склав 4502 грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року (січень – березень 2016 року - 3121 грн.) більше на 1381 грн. або 44,2% та відповідає 281,4% прожиткового мінімуму для працездатної особи (1600 грн.) і становить 81,1% до середнього рівня по області (5554 грн.).

Виконуються заходи щодо підвищення рівня середньої заробітної плати по району до середньогалузевих обласних показників.

Відповідно оперативним даним, станом на 01.06.2017 року, заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях району становить 354,2 тис. грн., а саме на економічно – активному підприємстві – Шевченківський район електромереж районного відділу енергозбуту в сумі 223,4 тис. грн.. та на підприємстві – банкруті КПОЗ «Центральна районна аптека №66» - 130,8 тис.грн..

Станом на 01.07.2017 року, інформація щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати та щодо наявної заборгованості із заробітної плати на вищезазначених підприємствах не надходила.

За оперативними даними, станом на 01.07.2017 року, заборгованість із виплати заробітної плати перед працівниками закладів та установ бюджетної сфери відсутня.

 

ГУМАНІТАРНА СФЕРА

 

Питання сім’ї та молоді

 

Протягом січня - червня 2017 року до Харківської обласної державної адміністрації пакети документів на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» не направлялися. Впродовж січня – червня 2017 року видано 94 посвідчення дітей з багатодітної сім’ї та 18 посвідчень батьків багатодітної сім’ї.

 

Реформування житлово-комунального господарства

 

Протягом І півріччя 2017 року на території Шевченківського району надають житлово-комунальні послуги 8 підприємств - з теплопостачання (філія ХОКП ДРІТ Шевченківське ПЖКГ), водопостачання та водовідведення (філія ХОКП ДРІТ Шевченківське ПЖКГ, КП ШСР “Джерело”, ДП “Добробут” КП БСР “Верба 2013”), поводження з твердими побутовими відходами та інші послуги (КП ШСР “Промінь-05”, КП “Затишок”), газопостачання (Шевченківська дільниця Куп'янського відділення ПАТ “Харківгаз”) та електропостачання (Шевченківський енергозбут).

1. Станом на 01.07.2017 р. заборгованість місцевого бюджету за енергоносії та теплопостачання відсутня.

 

Робота районної комісії з контролю за енергоносії

 

Районна комісія з контролю за розрахунками за енергоносії проводиться по мірі потреби. Борг управління соціального захисту за теплопостачання - філією ХОКП ДРІТ Шевченківське ПЖКГ подало позивну заяву до суду. Управління соціального захисту поступово погашає заборгованість за теплопостачання). Вся інша заборгованість поточна. Була проведена комісія за участю установ району, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів.

 

2. Благоустрій:

 

Ремонт комунальних доріг. В 2017 р. заплановано на поточний ремонт:

 • Нижньобурлуцька сільська рада — 100,0 тис.грн. (співфінансування на дорогу загального користування);

 • Петрівська сільська рада — 100,0 тис.грн. (дорога комунальнної власності);

 • Сподобівська сільська рада — 500,0 тис.грн. (співфінансування на дорогу загального користування).

При підготовці заходів по проведенню двомісячника з благоустрою було виявлено 67 сміттєзвалищ, які були повністю ліквідовані, а також додатково виявлені смітники. Місцеві органи самоврядування продовжують роботу щодо недопущення в подальшому утворення нових смітників. При проведенні двомісячника були залучені безробітні громадяни з центру зайнятості на оплачуванні громадські роботи. Повністю виконані роботи по прибиранню кладовищ (67), дитячих (21) та спортивних (15) майданчиків та парків (11). Упорядковані братські могили та меморіали (32), прибудинкові території, вулиці та дороги комунальної власності (704 тис.м²). Під час проведення двомісячника з місцевих бюджетів було використано 234,25 тис.грн.

Всього на благоустрій сільськими та селищною радами протягом І півріччя було виділено 2199,43 тис.грн.

 

3. Підготовка до сталого функціонування господарського комплексу та соціальної сфери району в осінньо-зимовий сезон 2017-2018 р.р.

 

Розпорядженням голови від 26 травня 2017 року № 147 створено районний штаб з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери району до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2017-2018 років. Було проведено 4 засідання районного штабу та 1 виїзне засідання обласного штабу в м. Куп'янськ.

 

4. Підготовка пропозицій на засідання сесій районної ради:

 

- в частині змін до програми соціального і економічного розвитку Шевченківського району на 2017 рік, затвердженої рішенням Х сесії районної ради VІI скликання від 15 грудня 2016 року:

- Про затвердження розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів на 2017 рік;

- Про надання згоди на проведення централізованих розрахунків з погашення заборгованості з різниці тарифів на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, які наданні населенню.

 

 

5. Підтримка комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги:

Шевченківська селищна рада виділила 250,0 тис.грн.;

Борівська сільська рада — 69,97707 тис.грн.;

Старовірівська сільська рада — 53,3785 тис.грн.

 

Про виконання заходів розділу житлової політики

1. За І півріччя 2017 р. в експлуатацію індивідуальні житлові будинки не вводилися.

 

Найменування

 1. Кількість

Загальна площа, кв.м

Житлова площа, кв.м

Вартість тис.грн

 1. 2016

 1. 2017

 1. 2016

 1. 2017

 1. 2016

 1. 2017

 1. 2016

 1. 2017

село

2

1

113

114

68

77

0

824

селище

1

1

72

85

40,5

44

363

263

всього

3

2

185

199

108,5

121

363

1087

 

2. Проводиться робота з селищним та сільськими головами щодо виділення коштів з бюджетів на оновлення та виготовлення генеральних планів населених пунктів району. Надана інформація на веб-сайт та районної газети щодо наявності генеральних планів населених пунктів в відділі та можливості з ними ознайомитися.

 

Гуманітарна сфера

 

В Шевченківській центральній районній лікарні в І півріччі функціонувало 70 ліжок стаціонарних відділень, 45 ліжок денного перебування та поліклінічне відділення з вузькоспеціалізованими медичними фахівцями.

Річний план флюорографічного та бактеріоскопічного обстежень населення за І півріччя 2017 року виконано на 61,4% та 68,8 % відповідно, та до відповідного звітного періоду 2016 року на 131,0% та 138,2%.

План по донорству виконано - на 51,0 % від річного.

Цільові профілактичні огляди по гіпертонічній хворобі виконано на 50 % від річного плану, з числа обстежених у 1,1% (69 особи) виявлено патологію.

Цільові профілактичні огляди по цукровому діабету виконано на 50% від річного плану, з числа обстежених у 0,6% (29 осіб) виявлено патологію.

Цільові профілактичні огляди на глаукому виконано на 50% від річного плану, з числа обстежених у 0,9% (14 осіб) виявлено патологію.

Обстеження вагітних на УЗД відповідно до стандартів виконано на 100%.

Профілактичні онкоогляди виконано на 50 % від річного, з числа обстежених у 0,2% (10 осіб) виявлено патологію.

Підвищено та підтверджено кваліфікацію 6 лікарям та 16 середнім медичним працівникам.

За І півріччя 2017 року, централізовано, лікарнею отримано медикаменти на загальну суму 61,1тис.грн., з них:

 • на виконання заходів Державних програм та субвенції з державного бюджету (туб препарати) на суму 17,7тис.грн.

 • у вигляді гуманітарної допомоги (туб препарати) на суму 43,4тис.грн.

За І півріччя 2017 року забезпеченість фінансовими ресурсами збільшено на 2051,8тис.грн. або на 45,0% в порівнянні з І півріччям 2016 року (затверджено на І півріччя 2016 року – 4560,4тис.грн., затверджено на І півріччя 2017 року – 6612,2тис.грн.). Дане збільшення пов’язане зі збільшення мінімальної заробітної плати з 01.01.2017 до 3200,00грн.

За І півріччя 2017 року лікарнею отримано позабюджетні кошти у сумі 173,1 тис.грн., що складає на 1 мешканця району – 8,43грн.

Незважаючи на скрутне фінансове становище не залишається без уваги покращення матеріально-технічної бази закладу.

За кошти районного бюджету в І півріччя 2017 року покращено матеріально-технічну базу на загальну суму 91,0 тис.грн.:

 • придбано запасні частини на автомобілі – 26,4тис.грн.;

 • здійснено ремонт медичного обладнання – 9,5тис.грн.;

 • проведено повірку та обслуговування медичної техніки – 45,3тис.грн.;

 • ремонт вентиляційної системи – 6,9тис.грн.;

 • придбано вимірювачі артеріального тиску (7шт) – 2,9тис.грн.

За рахунок позабюджетних коштів покращено матеріально-технічну базу на загальну суму 13,5 тис.грн.:

- здійснено ремонт автоматичної пожежної сигналізації та звукового оповіщення та заміну дверей у кімнаті, де зберігаються наркотичні препарати та прекурсори на суму – 9,9тис.грн.;

- ремонт пральної машини – 2,1 тис.грн.;

- придбано перфоратор – 1,5 тис.грн.

 

Фінансування заходів щодо виконання основних завдань програми.

 

 

 

№ з/п

 

 

 

Назва заходу

Суми видатків на виконання заходу на 2017 рік, тис.грн.

Уточнена сума видатків на виконання заходу за 2017 рік, тис.грн.

Фінансування видатків за І півріччя 2017 року, тис.грн.

% фінансування до річної суми

1

2

3

4

5

6

1

Забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення для невідкладної допомоги, які не забезпечує медична субвенція (трасферти)

 

314,250

 

344,250

 

188,55

 

54,8

2

Забезпечення медикаментами пільгового контингенту під час амбулаторного лікування за рецептами лікарів, які не забезпечує медична субвенція (трасферти)

46,25

107,398

28,805

26,8

3

Забезпечення харчуванням хворих стаціонарних віддлень, які не забезпечує медична субвенція (трасферти)

194,500

194,500

97,080

50,0

 

Основні показники економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я

 

№ з/п

 

 

Показники

 

Одиниця виміру

І півріччя2015 року

І півріччя 2016 року

І

Півріччя

2017 року

І півріччя

2017 року у % до І півріччя 2016 року

звіт

звіт

звіт

1

Забезпеченість лікарями вторинного рівня надання медичної допомоги

лікарів

на 10 тис. населення

15,4

12,4

12,5

100,8

2

Забезпеченість медичними сестрами

чол. на 10 тис. населення

 

40,2

 

35,5

 

30,9

 

87,0

3

Кількість лікарняних ліжок цілодобового призначення

одиниць

105

100

70

70,0

4

Забезпеченість цілодобовими лікарняними ліжками

ліжок

на 10 тис. населення

 

50,9

48,6

34,1

70,2

5

Кількість ліжок денного перебування

одиниць

27

36

45

125,0

6

Забезпеченість денними лікарняними ліжками, всього

ліжок

на 10 тис. населення

 

13,0

17,5

21,9

125,1

7

Середня заробітна плата працівників лікарні

грн.

2266,33

2584,33

4431,00

171,5

 

 

 

Вартість одного поліклінічного відвідування за І півріччя 2017 року збільшено на 8,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (2016 року – 1,16грн., 2017 року – 1,26грн.).

Вартість лікування в стаціонарі 1 ліжко-дня збільшено на 1,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (2016 року – 7,57грн., 2017 року – 7,67грн.).

Вартість харчування в стаціонарі одного ліжко-дня збільшено на 40,0% (2016 року – 5,12грн., 2017 року – 7,17грн.), в зв’язку з тим, що в поточному році харчування здійснюється за рахунок міжбюджетних трансфертів наданих сільськими та селищною радами

 

В КЗОЗ «ЦПМСД Шевченківського району» згідно штатного розпису на 01.01.2017 року затверджено 93 посади, які укомплектовано на 96,5% від потреби. В амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт. Шевченкове укомплектування кадрами забезпечено в повному обсязі. В амбулаторіях загальної практики сімейної медицини с. Первомайське, с. Семенівка працюють сумісники, в с. Сподобівка та с. Старовірівка – лікарі-інтерни.

За І півріччя 2017 року підвищили та підтвердили кваліфікацію 1 сімейний лікар та заступник головного лікаря з медичного обслуговування.

Укомплектованість фізичними особами посад сімейних лікарів сільських амбулаторій складає 35% (на 8,5 штатних посад – 3 фізичних особи). Укомплектованість середніми медичними працівниками ФПів складає 75,36% (із 17,25 штатних посад – 13 фізичних осіб).

6 сімейних лікарів мають першу кваліфікаційну категорію, що складає 60%.

1 лікар-педіатр має вищу кваліфікаційну категорію.

11 середніх медпрацівників мають вищу кваліфікаційну категорію, що складає 66,7%.

5 середніх медпрацівників мають першу кваліфікаційну категорію, що складає 23,8 %.

Функціонує 43 ліжка денного перебування, з них в амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт Шевченкове 13 ліжок, по 8 амбулаторіям сіл 30 ліжок, на яких проліковано 809 чол.

Плани флюорографічного та бактеріоскопічного обстежень населення за 6 місяців 2017 року виконані на 61,39% .

Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення виконано на 51%, використано коштів на суму 23 056,00 грн.

За І півріччя 2017 року по держбюджету отримано імунобіологічних препаратів на суму 98 743,87грн.: Поліо, вакцина для профілактики поліомієліту (130 доз) на суму 564,59грн., Імовакс поліо, вакцина для профілактики поліомієліту (20 доз) на суму 456,02грн., Пріорікс (комбінована вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи) 11.01.2017р. отримано в кількості 550 доз в сумі 49 296,50грн., 09.02.2017р. отримано в кількості 68 доз на суму 6094,84грн. та 09.06.2017р. в кількості 360 доз на суму 28 524,60грн., також отримана Вакцину для профілактики дифтерії та правця 11.01.2017р. в кількості 30 доз на суму 12 952,20грн., 09.06.2017р.отримано в кількості 100 доз на суму 450,40грн. та отримано 29.03.2017р. 80 доз на суму 404,72грн.

Крім того, були виділені кошти з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб хворих на цукровий діабет на суму 464 400,00 грн., використано за 6 місяців 2017 року 314 369,50 грн.

Закуплено за 6 місяців 2017 року медикаментів та медичного обладнання на суму 90 064,22 грн., з них за рахунок субвенції на 22 029,13 грн.. за рахунок трансфертів на суму 68 035,09грн.

За 6 місяців 2017 року надійшло цільових коштів:

- від Безм’ятежненської сільської ради для спільного утримання будівель на суму 40 074 грн., в тому числі: на паливно-мастильні матеріали – 4 200 грн., на медикаменти –5 000 грн., на оплату газопостачання – 30 874 грн.

- від Новомиколаївської сільської ради для спільного утримання будівель на суму 5 000 грн., в тому числі: на медикаменти –5 000 грн..

- від Волоськобалаклійської сільської ради для спільного утримання будівель на суму 37 000 грн., в тому числі: на медикаменти – 13 000 грн., на оплату газопостачання – 24 000 грн.

- від Петропільської сільської ради 17 620грн., в тому числі на паливно-мастильні матеріали – 2 000 грн., на медикаменти –1 000 грн., на оплату газопостачання – 14 620 грн.

- від Борівської сільської ради на оплату газопостачання – 20 000 грн.

- від Гетьманівської сільської ради 37 200грн., в тому числі на паливно-мастильні матеріали – 10 000 грн., на медикаменти –2 000 грн., на оплату газопостачання – 25 200 грн.

- від Сподобівської сільської ради на оплату газопостачання – 12 900 грн.

- від Шевченківської селищної ради на медикаменти та спец. харчування для дитини хворої на ФКУ) – 53 400 грн.

- від Семенівської сільської ради 5 800грн., в тому числі на паливно-мастильні матеріали – 5 000 грн., на медикаменти – 800 грн.

- від Васеленківської сільської ради 22 780грн., в тому числі на паливно-мастильні матеріали – 2 000 грн., на медикаменти – 1 000 грн., на оплату газопостачання – 19 780 грн.

- від Нижньобурлуцької сільської ради 9 070грн., в тому числі на паливно-мастильні матеріали – 3 000 грн., на медикаменти – 2 070 грн., на оплату інших енергоносіїв (вугілля) – 4 000 грн.

- від Петрівської сільської ради на медикаменти – 5 000 грн.

Для утримання санітарного автотранспорту з місцевого бюджету використано 10 289,00 грн. для придбання запчастин.

Отримано благодійних внесків на придбання паливно-мастильних матеріалів в сумі 5 086,95грн., закуплено палива на суму 81 400 грн. для забезпечення виїзду санітарного автотранспорту для надання медичної допомоги на дому.

За 6 місяців 2017 року придбано медобладнання на суму 3 976грн, а саме: штатив для в/в - 4 шт., вимірювач АТ - 4 шт., глюкометр – 1шт., тест-смужки, пінцет анатомічний – 2 шт., міхур для льоду – 1 шт., термометр – 3шт.

Ведуться реєстри хворих на гіпертонічну хворобу, цукровий діабет, реєстр жінок фертильного віку з екстрагенітальною патологією, а також реєстр хворих на орфанні захворювання.

За 6 місяців 2017 року затверджено кошторисом 3 284 091,00 грн., профінансовано в повному обсязі.

На сьогодні кредиторської заборгованості по енергоносіям і по заробітній платі немає.

 

Освіта

з/п

Назва заходу

Затверджена сума видатків на виконання заходу,

Виконано

Джерела фінансування

Головний розпорядник коштів

 

 

тис. грн.

за І півріччя 2017 року

 

 

1

2

3

 

4

5

1.

Забезпечення видатків на здійснення підвозу учнів та вчителів до загальних навчальних закладів району

2285,1

1190,8

Трансферти сільських рад

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

2

Харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій

1107,8

569,8

Районний бюджет

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

3

Проведення гурткової роботи в ЗНЗ району

63,1

28,6

Трансферти сільських рад

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

4

Придбання матеріалів для поточного ремонту Шевченківської ЗОШ №1 І-ІІІ ст..

25

-

Трансферти Петропільської сільської ради

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

5

Капітальний ремонт по заміні вікон в Шевченківській ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів

100

-

Трансферти Шевченківської селищної ради

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

6

Придбання матеріалів для здійснення поточного ремонту спортзалу Безм’ятежненської ЗОШ І-ІІІ ст.

25,2

25,2

Трансферти Безм’ятежненської сільської ради

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

7

Здійснення поточного ремонту приміщення Гетьманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та виготовлення кошторисної документації

502,1

75,98

Трансферти Гетьманівської сільської ради – 211,7 тис. грн.

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

 

 

 

 

Районний бюджет – 290,4 тис. грн.

 

8

Придбання матеріалів для поточного ремонту ПЗОВ «Бурлучок»

58

58

Районний бюджет

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

9

Капітальний ремонт ПЗОВ «Бурлучок»

295,3

295,3

Районний бюджет

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

10

Проведення військово-польових зборів для учнів 11-х класів

10,4

10,4

Районний бюджет

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

11

Здійснення капітального ремонту приміщення Безм’ятежненської ЗОШ І-ІІІ ступенів

825

14,2

Трансферти Безм’ятежненської сільської ради – 412,5 тис. грн.

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

 

 

 

 

Районний бюджет – 412,5 тис. грн.

 

12

Придбання 2-х вхідних дверей, дверей для спортзалу та дверей на аварійному виході

55

55

Районний бюджет

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

13

Придбання путівок позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Бурлучок» для дітей пільгових категорій

156

56

Трансферти сільських рад:

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

14

Утримання ПЗОВ «Бурлучок»

484,1

195,2

Районний бюджет

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

 

Придбання матеріалів для здійснення поточного ремонту загальноосвітніх навчальних закладів

350

-

Районний бюджет

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

 

Виплата відряджувальних працівникам установ та закладів освіти

47

2,6

Районний бюджет

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

 

Оплата медичних оглядів педагогічним працівникам ЗНЗ району

109,5

-

Районний бюджет

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

 

Нагородження одноразовою грошовою винагородою переможців інтелектуальних, творчих та спортивних змагань всеукраїнських, обласних етапів

37

37

Районний бюджет

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

 

Співфінансування міні-проекту «Нове віконечко-гріє, як сонечко» (капітальний ремонт по заміні вікон у Шевченківській ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів)

520,1

-

Районний бюджет

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

 

Придбання путівок позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Бурлучок» для дітей пільгових категорій

112

56

Районний бюджет

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

 

Додаткові кошти на капітальний ремонт покрівлі ліцею Шевченківської районної ради

161,3

-

Районний бюджет

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

 

Капітальний ремонт по заміні вікон в Шевченківській ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів

100

-

Трансферти Петропільської сільської ради

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

 

Придбання фарби для поточного ремонту Старовірівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

15

15

Трансферти Старовірівської сільської ради

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

 

Придбання вікон для Великохутірської ЗОШ І-ІІІ ступенів

60

-

Трансферти Великохутірської сільської ради

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

 

Спів фінансування міні-проекту «Надійні вікна – міцне здоров’я дітей»

22,5

-

Трансферти Аркадівської сільської ради

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

 

Спів фінансування міні-проекту «З турботою про дітей»

14,95

-

Трансферти Петрівської сільської ради

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

 

Спів фінансування міні-проекту «Наша мрія – школа тепла, світла»

45

-

Трансферти Старовірівської сільської ради

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

 

Спів фінансування міні-проекту «Енергозбереження – крок до майбутнього…»

87,75

-

Трансферти Борівської сільської ради

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

 

Спів фінансування міні-проекту «Школа наш рідний дім, нехай тепло буде в нім»

32

-

Трансферти Сподобівської сільської ради

Відділ освіти Шевченківської райдержадміністрації

 

ВСЬОГО

7706,2

2685,08

 

 

 

Культура

 

Мережа закладів культури району збережена і налічує 49 закладів культури: 24 клубні заклади, 23 бібліотеки, районний комунальний заклад Шевченківський краєзнавчий музей, дитяча музична школа.

Фінансування закладів культури здійснюється за рахунок районного бюджету. При складанні кошторису на 2017 рік була врахована потреба в коштах на оплату праці працівників відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати згідно вимог статті 77 Бюджетного кодексу України. Обсяги видатків загального фонду на галузь «культура» у 2017 році становлять 1772,0 тис. грн., що становить 100% від потреби, та на 44,1 % збільшились у порівнянні з 2016 роком.

Надійшло платних послуг по відділу культури за 6 місяців 2017 року – 52,8 тис.грн (6 місяців 2016 року- 44,8 тис.грн), збільшились на 17,9% . Батьківська плата за навчання в дитячій музичній школі за 6 місяців 2017 року становить - 69,8 тис.грн. (6 місяців 2016 року – 51,1 тис.грн.) збільшились на 36,6%. Була отримана спонсорська допомога від ради сільськогосподарських товаровиробників ( дарунки ) – 9,7 тис.грн.

Заробітна плата виплачується своєчасно. Розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії здійснюються вчасно.

Проведено поточні ремонти 5 закладів культури на суму 110,1 тис.грн. ( кошти місцевого бюджету), придбано музичні інструменти, обладнання, костюми на загальну суму 102,5 тис.грн. ( 92,8 тис.грн. кошти місцевого бюджету, 9.7 тис.грн. - спонсорські).

Проведено районний фестиваль народної творчості «Хай ллється пісня» за участю колективів сільських закладів культури. Продовжує свою діяльність хор ветеранів при районному будинку культури.

Приймали участь:

- у обласному конкурсі читців «Вічне слово Кобзаря» присвяченому творчості Т.Г.Шевченка м.Харків (Подяка).

- у ХХІ Міжнародному фестивалі - конкурсі виконавців естрадної пісні « Жива вода» с. Березівське Дергачівського району ( Диплом лауреата ІІІ ступеня).

- у туристичній виставці « Харківщина: туристичні відкриття»

В цілому по району діють 76 колективів художньої самодіяльності, із них три колективи мають звання «народний» - театральний колектив та вокальний ансамбль «Зоряни» районного будинку культури, фольклорний колектив «Берізка» Гетьманівського СБК та 9 любительських об’єднань.

Бібліотечний фонд централізованої бібліотечної системи за 6 місяці 2017 році поповнився на 1191 екз. на суму 93,0 тис.грн.

Районною бібліотекою для дітей проведено районний етап Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України - 2017». Переможці районного етапу приймали участь у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу.

Художньо-естетичне виховання в районі здійснює дитяча музична школа, яка нараховує 160 учнів. Приймали участь :

- у фестивалі інструментальних колективів дитячих музичних шкіл м.Куп’янськ.

В ДМШ безкоштовно навчаються 30 дітей, які відносяться до пільгового контингенту (діти з багатодітних сімей та діти-інваліди).

Проводиться робота щодо дотримання вимог чинного законодавства по охороні культурної спадщини. На державному обліку перебувають нерухомих пам’яток археології - 574, 38 історії. На всі історичні пам’ятки укладено охоронні договори.

 

Фізична культура і спорт

 

Відділ освіти райдержадміністрації надає звіт по галузі фізична культура та спорт, оздоровлення та відпочинок дітей за ІІ півріччя 2017 року.

Фізична культура і спорт є невід’ємною частиною виховного процесу дітей, підлітків, молоді та повноцінного життя дорослого населення нашої держави. ЇЇ основне призначення - зміцнення здоров’я, підвищення фізичних і функціональних можливостей людського організму, забезпечення збільшення обсягу рухової активності, відродження трудового потенціалу.

За І півріччя 2017 року здійснювалась реалізація завдань соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки, відповідно до якої було прийняте розпорядження голови райдержадміністрації від 05.02.2014 року № 31 “Про затвердження заходів по виконанню соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки”

Зміст шкільного предмета “Фізична культура” визначається навчальними програмами, що базуються на принципах особистісно орієнтованої педагогіки й урахування вікових особливостей учнів.

Уроки з фізичного виховання в усіх школах району викладаються відповідно до навчальних програм Міністерства освіти і науки України 2006, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 років „Основи здоров’я і фізична культура”.Вчителі фізичної культури забезпечують виконання навчальної програми, дотримуються методичних рекомендацій щодо викладання предмету.

Велася робота щодо створення умов для проведення масової фізкультурно – оздоровчої роботи серед учнів. Активізовано роботу щодо залучення дітей, підлітків та молоді до дитячих позашкільних спортивно – виховних закладів, фізкультурно – спортивних об’єднань за місцем проживання.

На території району діє одна дитячо-юнацька спортивна школа. Роботу з населенням проводить КП “Спорт для всіх” та 1 спортивний клуб за місцем проживання.

Учні, молодь, доросле населення, ветерани спорту постійно приймають участь в зональних, регіональних та обласних змаганнях.

Поряд з цим команда району серед школярів прийняла участь в обласних зональних змаганнях з баскетболу серед юнаків та дівчат 1999 р.н. та 2002 р.н. і молодші; старші юнаки- 3 місце, дівчата-2 м. Молодші юн. 3 місце,дівч.- 4 місце.; Обласні зональні змагання з н. тенісу серед учнів ЗНЗ за програмою спартакіади «Спорт протягом життя» - команда Шевченківського ліцею зайняла 2 місце; Обласна командна першість з шахів серед учнів ЗНЗ за програмою спартакіади «Спорт протягом життя» - 2 місце; Обласні зональні змагання з волейболу серед юнаків та дівчат ЗНЗ за програмою спартакіади «Спорт протягом життя» - юнаки1 місце, дівчата 4 місце; Всеукраїнські зональні змагання з футзалу ВФСТ «Колос» серед дівчат 2002-2003 та 2004-2005 р.н. - Старші 2 місце, молодші 3 місце.

 

 

Питання сім’ї та молоді

 

Протягом І півріччя 2017 року виявлено 6 дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в т.ч. 4 дітей, які зазнали насильства в родині, 1 дитина - жорстокого поводження з боку матері, та 8 дітей, які отримали статус дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 7 дітей влаштовані під опіку. Всі діти поставлені на облік служби, їх дані внесені до ЄІАС «Діти».

Протягом І півріччя 2017р. проведено 21 профілактичний рейд «Діти вулиці», «Урок», під час яких здійснено перевірку умов утримання і виховання дітей з сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, здійснено 76 обстежень умов виховання та утримання дітей, під час яких проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота з питань недопущення використання та розповсюдження наркотичних засобів, зловживання алкогольними напоями, профілактична робота з питань недопущення випадків насильства у сім’ї.

Дітей, які жебракують, постійно залишають місця постійного проживання, стали жертвами злочинної діяльності дорослих протягом І півріччя 2017 року не виявлено.

Протягом звітного періоду 2017 року 10 батьків офіційно попереджені про відповідальність за невиконання батьківських обов’язків, 18 батьків притягнуті до адмінвідповідальності за ст. 184 КУпАП., з них 2 батьків – повторно, 4 батьків – за ст. 173-2 КУпАП, 1 особа – за ст. 180 КУпАП.

Протягом І півріччя 2017 року проведено 2 засідання координаційної служби у справах дітей, 8 засідань комісії з питань захисту прав дитини.

Станом на 30.06.2017 року в районі функціонують два дитячих будинки сімейного типу, в яких виховуються 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 4 прийомні родини, в яких на вихованні перебувають 6 дітей. Крім того, такі діти, які походять з Шевченківського району, виховуються за межами району, а саме 1 дівчинка виховується в прийомній сім’ї у Куп’янському районі Харківської області та 1 хлопчик в дитячому будинку сімейного типу на території Харківського району Харківської області.

В травні 2017 року з прийомної сім’ї Клепчукових виведена зі складу родини особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, Бокань Любов Костянтинівна. Дівчина досягла повноліття в грудні 2016 року. Любов переведена на повне державне утримання за місцем навчання (Харківський торговельно-економічний коледж).

Служба у справах дітей райдержадміністрації сприяє забезпеченню умов щодо пріоритетності усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадянами України. Станом на 30.06.2017 року на обліку служби перебуває 1 одинока особа і 3 подружжя як потенційні усиновлювачі, 4 родини потенційних опікунів.

Станом на 30.06.2017 р. в ЄІАС „Діти” сформований банк даних на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (всього 63 дитини), які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації, 14 дітей, які перебувають на місцевому обліку з усиновлення, 2 дитячих будинки сімейного типу, 4 прийомних сім’ї. Перевірено відповідність даних на паперових носіях та в ЄІАС „Діти” щодо потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновлювачів.

Всього протягом І півріччя 2017 року службою підготовлено ряд питань на розгляд Комісії з питань захисту прав дитини, за результатами розгляду яких закріплено житло на праві користування за такими категоріями дітей:

- 1 дитина з сім’ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах і за заявою матері тимчасово влаштована до обласного будинку дитини на 6 місяців;

- за 7 дітьми, позбавленими батьківського піклування, призначені відповідальні за збереженням закріпленого житла;

- 1 дитина, яка має інвалідність і буде влаштована до інтернату на неповне державне утримання.

Комісією з питань захисту прав дитини протягом І півріччя 2017 року розглянуто 14 справ щодо відчуження житла, право користування яким мають 11 дітей.

Для участі в районних заходах з нагоди Міжнародного дня захисту дітей до селища запрошені діти з сільських рад, забезпечений організований підвіз всім бажаючим за рахунок коштів районного бюджету. Святковий концерт, конкурси, змагання, шаховий і футбольний турніри, малюнок на асфальті, різноманітні майстер-класи з виготовлення декоративних прикрас і виробів, виступи циркових артистів і їх дресированих звірів супроводжувалися отриманням дітьми солодощів і морозива. Районні заходи проведені за рахунок коштів місцевого бюджету.

З 49 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають право на оздоровлення, 100% дітей таких категорій передбачено охопити оздоровчими послугами. На придбання путівок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей інших пільгових категорій до позаміського дитячого табору „Бурлучок» залучені як кошти з районного бюджету, так і кошти сільських рад.

Протягом 6 місяців 2017 року неповнолітніми або за їх участю не було вчинено жодного злочину.

Протягом звітного періоду 2017 року використано 10,0 тис. грн. за рахунок субвенцій сільських рад на проведення районних заходів до Міжнародного дня захисту дітей та 36 тис. грн. для придбання 18 путівок для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в ПЗОВ «Бурлучок» на І і ІІ зміни.

У районні створено та  функціонує 4 прийомні родини, в яких проживає та виховується 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та один  дитячий будинок сімейного типу в якому проживає та виховується 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

За звітний період перевірено цільове використання державної допомоги при народженні дитини в  30 сім’ях. Під час обстежень встановлено, що кошти використовуються за цільовим призначенням. 

1 випадок призупинення державної допомоги у зв’язку із нецільовим використанням допомоги.

Проведено оцінку потреб демобілізованих осіб та їх сімей протягом січня-червня 2017 року 19 військовослужбовців та учасників АТО. Надано соціально-психологічні послуги.

Шевченківським  районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді постійно ведеться та оновлюється банк даних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Сім’ї, які перебувають в банку обстежуються з метою підтвердження складних життєвих обставин та профілактики попереджувальних заходів. На обліку перебуває 92 сім’ї, в яких виховується 212 дітей, членам цих сімей надано комплекс соціальних послуг. Під соціальним супроводом районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом звітного періоду перебуває 19 сімей, в яких виховується 40 дітей. За звітний період проведено 154 обстеження. Сім’ї отримують соціально-педагогічні, психологічні, юридичні, соціально-економічні, соціально-медичні, інформаційні, соціально-побутові, представницькі послуги.

 

Промислова політика

 

У І півріччі 2017 року підприємствами Шевченківського району реалізовано промислової продукції на 46005,0 тис. грн. За звітний період підприємствами нашого району ТОВ ВКФ «Старк» та ПП «Оліс» реалізувались кварцові піски в Росію, Азербайджан та Білорусь, Молдова. За І півріччя поточного року обсяг експортних операцій даних підприємств склав 784,1 тис.$ США, що в 1,7 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

 

Транспорт

 

У січні–червні 2017 р. вантажооборот підприємств автомобільного транспорту Шевченківського району (з урахуванням обсягів фізичних осіб-підприємців) становив 3,0 млн.ткм, що на 13,8% більше обсягу січня–червня 2016 р. Підприємствами транспорту перевезено 24,5 тис.т вантажів, що на 2,9% більше обсягу січня–червня 2016 р. Питома вага перевезених вантажів у загальному обсязі по області становила 0,3%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням обсягів фізичних осіб-підприємців) скористалися 152,8 тис. пасажирів,
або 95,7% від обсягу січня–червня 2016 р. Виконано 2,9 млн.пас.км пасажирообороту, що на 7,0% менше рівня січня–червня 2016 р. Середня відстань перевезення 1 пасажира – 18,8 км. Питома вага перевезених пасажирів у загальному обсязі перевезень по області становила 0,3%.

Згідно розпорядження голови Шевченківської районної державної адміністрації від 11.05.2016 р. №159 «Про введення в дію рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Шевченківського району» введено в дію рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування та укладено договір від 11.05.2016 р. про організацію перевезень пасажирів між Шевченківською РДА та перевізником ФОП Капленко О.В. на 8 маршрутах та 11 травня 2017 року укладено договір про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування з ФОП Капленко О.В., який є переможцем конкурсу, відповідно до рішення конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників та єдиним перевізником.

 

Аграрна політика

 

І. Рослинництво

 

З осені минулого року по сільгосппідприємствах району було посіяно всього озимих культур на площі 14,7 тис. га . На сьогоднішній день до збирання залишилось 14,6 тис. га, або 99%, з них в доброму стані знаходиться 1,9 тис. га., або 13%, у задовільному – 8,4 тис. га., або 59%, слабих та зріджених – 3,9 тис. га., або 27%, загинуло – 40 га. озимих культур, що становить 1%. Площа загибелі озимих культур в обсязі 40 га. пересіяно культурами зернової групи.

На площі озимих культур 14,6 тис. га проведене підживлення мінеральними добривами.

Потреба в мінеральних добривах на весняно-літній період складає 3000 тонн фізичної ваги. З початку поточного року господарствами придбано 3492 тонн або 116 % до потреби. Забезпеченість засобами захисту рослин складає 60,4 т. або 100 % до потреби (60,4 т.), в т.ч. протруювачі 3,2 т., або 100 % до потреби (3,2 т.). .

Посіяно ярих ранніх зернових та зернобобових культур по району – 6,7 тис. га. Оброблено: гербіцидами 6,7 тис. га (100%), інсектицидами 6,7 тис. га (100%), фунгіцидами 6,0 га (90%).

Завершена робота по підготовці посівного матеріалу. Перевірено 2,0 тис. тонни насіння ярих зернових культур, або 110 % до потреби, з яких 2,0 тис. тонни кондиційного.

Для покращення як якості насіння, так і оновлення репродукційного стану насіння додатково завезено 61 тонни елітного насіння.

Підводячи підсумки проведення комплексу весняно – польових робіт, слід відмітити виконання запланованих обсягів посіву сільськогосподарських культур :

- завдання по посіву всіх сільськогосподарських культур (тобто ярий сів) виконано на 100 % або засіяно 32,3 тис. га.

 • в т. ч. ранні зернові посіяно 6,7 тис. га при плані 6,4 тис. га або 104 %

 • цукрові буряки при плані 399,3 га посіяли 357,0 тис. га або 89 % .

 • соняшник при плані 12,8 тис. га посіяно 12,8 тис. га або 100 % .

Господарствами району проведений весь комплекс робіт по догляду за просапними культурами.

Паралельно з підготовкою ґрунту сільгосппідприємства району ведуть заготівлю кормів.

При плані заготівлі сіна 2,8 тис. т. (по с/г підприємствах) заготовлено 1,6 тис. т., що складає 57%, заготовлено 3039 тонн сінажу. Робота по заготівлі кормів ще продовжується.

 

ІІ. Тваринництво

 

В господарствах району утримується 4925 голів ВРХ, в тому числі корів 1901 голова, свиней 228 голів і птиці 65685 голів.

За перше півріччя поточного року в цілому по району збільшено поголів’я ВРХ на 257 голів або на 6 %, в т.ч. поголів’я корів на 115 голів або 6% , зменшено поголів’я птиці на 61965 голів або на 49% та чисельність свиней на 375 голів або на 62% в порівнянні до відповідного періоду минулого року.

Молока вироблено 5903,6 тонни, що на 178,40 тонн або на 3% більше минулого року, а м’яса реалізовано 251,1 тонн, що на 55,1 т більше минулорічного показника.

За 6 місяців 2017 року виробництво м’яса склало 398,988 тонн, що більше проти минулого року на 91,3 тонн або на 30%.

Зросли середньодобові прирости ВРХ на 42 грам. або на 8% та склали 601 грам. Найбільші прирости ВРХ досягнуті в СТОВ ім.Ватутіна – 830 грам. Середньодобові прирости свиней становлять 234 грам, що більше минулого року на 127 грам.

Вироблено яєць 9866,61 тис. шт., що на 5% менше минулого року. Яйценосність на курку – несучку склала 137 шт. при минулорічній 159 шт.

В поточному році зменшена продуктивність дійної череди на 25 кг і надій на корову становить 3176 кг.

 

ІІІ. Механізація сільськогосподарського виробництва.

 

Для виконання механізованих робіт в сільськогосподарських підприємствах району, станом на 01.07.2017 року, налічується 445 тракторів, 118 плугів, 195 сівалок, 211 культиваторів, 101 зернозбиральний комбайн та 47 жниварок, 13 кормозбиральних комбайни та інша сільськогосподарська техніка необхідна для обробки землі та обслуговування тваринницьких приміщень.

Протягом 6 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами району придбано 1059,0 тонн дизельного палива, 374,0 тонни бензину, та 25 тонн моторного масла.

Забезпеченість ПММ для проведення зернозбиральних робіт складає 95 % від потреби.

Господарствами району проводиться оновлення сільськогосподарської техніки. За рахунок власних коштів та банківських кредитів за 6 місяців 2017 року придбано 15 одиниць техніки на загальну суму 11000,8 тис. грн.

Забезпечується виконання заходів з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та безпеки дорожнього руху. В поточному році проведено навчання керівників та спеціалістів сільськогосподарських підприємств району по даному напрямку.

 

Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами1 Шевченківського району у січні–червні 2017 року

 

 

Обсяг

реалізації

Середня ціна реалізації

Довідково:

Харківська область

обсяг

реалізації

середня ціна реалізації

т

у % до

січня–червня

2016 р.

грн

за т

у % до

січня–червня

2016 р.

т

у % до

січня–червня

2016 р.

грн

за т

у % до

січня–червня

2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільськогосподарські

тварини

(у живій масі)

331,9

121,2

19072,7

108,4

22348,4

89,8

28107,1

135,4

Молоко

6012,8

100,7

6669,7

140,7

108720,4

97,6

6942,9

137,1

Культури зернові

та зернобобові

26868,6

243,9

3777,4

113,6

733837,9

130,4

3818,8

109,8

Насіння соняшнику

10556,1

115,4

8791,1

98,0

354445,6

164,0

9522,7

102,6

Боби сої

…2

80,0

…2

107,9

18980,2

154,6

9341,7

115,2

Культури овочеві – всього

7324,8

107,6

20666,8

138,1

_____________

1 Крім малих сільськогосподарських підприємств.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації".

 

 

Виробництво основних видів продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин в с/г підприємствах1

Шевченківського районуу січні–червні 2017 року

 

 

Січень–червень

2017 р.

У % до

січня–червня
2016 р.

Довідково:

Харківська область

січень–червень
2017 р.

у % до

січня–червня
2016 р.

 

 

 

 

 

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

м’ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), ц

2511

128,1

265681

79,6

молоко, ц

59036

103,3

1213605

100,0

яйця птиці свійської, тис.шт

…2

94,9

91870,6

127,4

 

 

 

 

 

Кількість сільськогосподарських тварин

(на 1 липня), голів

 

 

 

 

велика рогата худоба

4925

105,5

94404

93,0

у т. ч. корови

1901

106,4

35471

96,9

Свині

…2

37,8

70309

40,2

вівці та кози

6949

71,2

Птиця свійська (тис.голів)

…2

51,5

2489,6

92,7

__________________

1 Крім малих підприємств.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності

 

IV. Економіка і реформування

 

Сільськогосподарськими підприємствами району за 6 місяців 2017 року вироблено валової продукції в постійних цінах 2010 року на суму 24,2 млн. грн., що становить 105,0 % до рівня попереднього року.

В поточному році сільськогосподарські підприємства району не отримували банківські кредити.

В відповідному періоді 2016 року фактично отримано кредитів на суму 6,5 млн.грн.

Розрахунки за оренду землі і майна за 2016 рік проведені в повному обсязі.

В першому півріччі 2017 року за Державними програмами сільгосптоваровиробники району підтримки не отримували.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в сільгосппідприємствах району за 6 місяців 2017 року становить 4748,75 грн., що на 1341,50 грн., або на 39,4 % більше від відповідного періоду минулого року.

 

Адміністративні послуги

 

Діяльність Центру надання адміністративних послуг при Шевченківській районній державній адміністрації спрямована на забезпечення прозорості та відкритості розгляду звернень, запровадження сучасних форм надання послуг та обслуговування громадян. Станом на 01.07.2017 року на виконання Закону України «Про адміністративні послуги» Центром надання адміністративних послуг при Шевченківській районній державній адміністрації надано 1201 послуга, зокрема, прийнято заяви з відповідними пакетами документів щодо:

 

 • оформлення права власності на нерухоме майно -29;

 • реєстрація іншого речового права – 501;

 • державна реєстрація земельної ділянки – 78;

 • надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку - 289;

 • надання довідки із звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями – 167;

 • видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки – 53;

 • погодження паспорту прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності -3;

 • надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію по землі - 60;

 • виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, яка була допущена органом що здійснює його ведення, з видачею витягу -21;

Також надано 985 консультацій.

 

Регуляторна політика та підприємництво

 

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», щодо здійснення діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, Шевченківською районною державною адміністрацією постійно здійснюються заходи з планування діяльності по підготовці регуляторних актів та відстеження їх результативності.

З метою забезпечення прозорості і публічності діяльності місцевих органів виконавчої влади під час прийняття регуляторних актів на офіційному сайті Шевченківської райдержадміністрації розміщено реєстр чинних регуляторних актів, який постійно оновлюється.

На виконання Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з урахуванням п.3 ст. 5 та ст. 6 вказаного Закону, державним реєстратором Шевченківської райдержадміністрації проводиться державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. За І півріччя 2017 року в Шевченківському районі зареєстровано 6 юридичних осіб, з них 1 утворена в результаті перетворення та 40 фізичних осіб – підприємців.

Припинили свою діяльність за період з 01.01.2017 року по 01.07.2017 року 3 юридичні особи: 1 – в зв’язку зі зміною місцезнаходження, 1 – припинено в зв’язку з перетворенням. Також припинили свою діяльність 139 фізичних осіб – підприємців.

Всього станом на 01.07.2017 року в Реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців по Шевченківському району значиться 484 фізичних особи – підприємця та 364 юридичні особи.

В районі в бюджетних установах діє чотири конкурсних комітети, якими в звітному періоді проведено 14 процедур закупівель з урахуванням частин предмета закупівлі на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти. В тому числі 4 – відкриті торги, 10 – закупівля за переговорною процедурою. Для участі у торгах подали свої пропозиції 9 постачальників. Загальна сума коштів (фактичні видатки) за укладеними договорами у І півріччі 2017року склала 3887,6 тис.грн., з них по відкритих торгах – 942,1 тис. грн., за переговорною процедурою – 2945,5 тис. грн.

 

Цивільний захист

 

1. Вирішення питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. В І півріччі 2017 року надзвичайних ситуацій на території району не було.

2. Відділом були розроблено та затверджено 8 розпоряджень в сфері цивільного захисту.

3. Проведення 5 засіданнь комісії КТЕБ та НС : 23.01.2017 р.; 15.02.2017 р.; 23.03.2017 р.; 28.04.2017 р.; 08.06.2017 р.;

4. Проведено 1 засідання евакокомісій 04.02.2017 р.

5. Подано на розгляд та затвердження план проведення Штабних навчань до департаменту ГУ ДСНС у Харківській області.

6. Підготовка та надання звітів до департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації.

 

Інформатизація району

 

Протягом першого півріччя 2017 року редакція районної газети “Краєвид” спрямовувала зусилля на покращення своєї діяльності.

Основними результатами цієї роботи є постійне інформування населення району про діяльність органів влади, зростання тиражу газети, поліпшення фінансово-господарської діяльності.

Підприємство планує й надалі рухатись в тому ж напрямі, застосовуючи різні форми роботи з метою збільшення власних доходів.

Агентство за звітній період отримало фінансової підтримки від Шевченківської РДА в розмірі 22,0 тис.грн.

В роботі редакції Шевченківського районного радіомовлення протягом першого півріччя 2017 року головним було висвітлення діяльності районної ради, районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування. Впродовж всього періоду готувалися радіопередачі про різні сторінки життя району та його окремих трудових колективів. Одночасно транслювались поздоровлення, виступи окремих керівників та пересічних громадян, надавалася комерційна реклама. В більшості підготовлені матеріали прямо чи опосередковано відображали діяльність органів влади з усіх напрямків розвитку: сільське господарство, промисловість, підприємництво, соціальна сфера, освіта, медицина, культура, фізична культура і спорт.

В звітному періоді на потреби редакції з місцевого бюджету надано фінансову підтримку в сумі 34,0 тис. грн.

Переглядів: 261
Дата публікації: 12:43 11.06.2017
Адміністративні послуги
Центр надання адміністративних послуг при Шевченківській райдержадміністрації
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
Анонс подій
Подій не заплановано
Свята та події
Пошук
Посилання
 
Версія для слабо- зорих